főoldal e-mail testület

M E G H Í VÓ Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2014. október 22-én (szerdán) 10 órai kezdettel alakuló ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 29. ülésére
Jegyzői nyilvántartások
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 27. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27. ülésére
Mezőcsáti Diáksport Egyesület TAO-program pályázati anyaga
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 28. ülésére
Mezőcsát Városi Sportegyesület TAO-program pályázati anyaga
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 13. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 27. ülésére
Tájékoztatás a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokról
Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 2013. évi közbeszerzési terve
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 22. ülésére
Mezőcsáti Kistérség Többcélú Társulása 2013. évi közbeszerzési terve
Mezőcsát Város 2013. évi költségvetése
Mezőcsát Város 2012. évi költségvetési rendelet múdosítása
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 25. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26. ülésére
Bursa2013
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 24. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 27. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 29. ülésére
Szavazás
A szavazás szünetel
Hírlevél
Köszöntő

 

Köszöntő

a magyar kultúra napja alakalmából.

 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük - hivatalosan is - január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a magyar történelem viharos évszádaiból merített nemzeti imánknak, a Himnusznak a kéziratát.

 

A megemlékezések ország szerte alkalmat adnak arra, hogy figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének. Belegondolni is megborzongatóan jó érzés hány polgármester kollégám mond most hasonló szavakat az általa legjobban szeretet településen és hányak szájából hangzik el talán éppen most is, hogy „aki megörököl egy hagyományt, annak van hová visszatérnie".

Emberi mivoltunkból fakad, hogy nem csak testi, de lelki lények is vagyunk ezért nem csak fizikai értelemben szorulunk rá, hogy legyen otthonunk, családunk. Nekünk a szellemi otthonunk a magyar kultúra, a magyar nyelv, a magyar zene és a magyar néptánc, családunk a teljes Magyar Nemezt - a Kárpát medencén belül és azon kívülre szóródott részei egyaránt! Az otthon készen van, viszont élettel csak mi tudjuk megtölteni, részint úgy, hogy újrateremtjük, részint úgy hogy folytonosan kutatjuk és gondozzuk hagyományt. Jeremiás próféta intése szól arról, hogy „Vegyétek szemügyre az ősi utakat, és kérdezősködjetek a régi ösvényekről: melyik a jó út? És azon járjatok."

A Magyar Kultúra Napja kapcsán mi a magunk a Népi azon belül népzenei, népi iparművészeti és népi mozgáskultúránknak az örökségét idézzük meg egyszerre. Természetesen ezt a fajta hagyományt is ezer és ezer új irányba húzza a teremtő kreativitás, de épp ettől élő és épp ettől izgalmas. Alkotni, önmagunkat beteljesíteni csak a közösség visszaigazolásával vagyunk képesek, így maga a művészi felkészülés az ilyen bemutató alkalmak által lépi túl a magányos alkotás, keretét és válik élő együttműködéssé a közönséggel. Az itt megjelent közönség útján tünteti ki figyelmével Városunk teljes közössége azokat, akik helyette és érte szemügyre vették az ősi utakat és útirányokat ajánlottak nekünk, hogy eljussunk önmagunkhoz és egyben visszataláljunk közösségünkhöz, tágabb szellemi családunkhoz.

Azok, akik ma együtt ünnepelnek, megbecsülik, a Nemzetünk és Városunk kulturális örökségét ez által óvják közös szellemi otthonunk épségét.

Tisztelettel köszönöm ezt mindenkinek!

 

 

Kedves Megjelentek!

 

A Magyar Kultúra Napja a Himnusz születésének ünnepe. Kölcsey verse átélhetővé tett olyan elvontnak tűnő fogalmakat, mint amilyen a nemzet és a szabadság.

A szabadság a választás lehetősége ahhoz, hogy átalakítsuk a világot, hogy megújítsuk Magyarországot, újragondoljuk a hagyományt, melyet örökül kaptunk. Felelősségteljes munka ez, melyet összefogva kell elvégeznünk.

A fellépők az őket segítő kulturális munkások, egyesületi tagok, valamennyiük családjainak tagjaik azok, akik munkájukkal segítenek a kultúrát beépíteni mindennapjainkba, és ennek a munkának a viszonzásaként tiszteleg előttük ma szerény személyem útján Városunk Közössége!

 

 

Mezőcsát, 2012. január 22.

 

dr. Domján László

polgármester


Ú J É V K Ö S Z Ö N T Ő

 

Tisztelt Olvasók, a Miniszterelnök Úrral egyezően „Azt kívánom Önöknek, hogy a 2012-es év mindannyiunk számára a remény éve legyen."

 

Önkormányzatunk életében a tavalyi az összekovácsolódás éve volt. Az új összetételű képviselő-testület igényeihez idomult a szervezetrendszer és közösen kezdtük kijavítani azokat a hibákat, melyekre korábban nem volt lehetőség vagy szükség. Sokat dolgoztunk, tizennégy ülésen kettőszázkilencvenöt napirendi pontot tárgyaltunk. Legjelentősebb döntésünk a Kiss József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola fenntartói jogának átadása, majd a mintegy kétszázötven millió forint értékű épület és eszközfejlesztési tárgyú ÉMOP-4.3.1./B-04-2010-0030 jelű elnyert pályázat megvalósításának átengedése volt. A jövő érdekében új szervezeti és működési szabályzatokat fogadtunk el az AMK a VIESZ és a KEK számára, valamint Gazdasági Programot és Bűnmegelőzési Koncepciót alkottunk. Sokat dolgoztunk mégsem tudtunk érdemben javítani az itt élők sorsán, bár a START közfoglalkoztatási program időlegesen százhetvenöt lakos számára biztosított átmenetileg munkát és megélhetést. Az ÖNHIKI pályázatok révén mintegy száztíz millió forint plusz kormányzati forráshoz jutottunk, így minden civil szervezet számára átutaltuk a 2011-es teljes támogatást és az újévet tartozás nélkül indíthatjuk! Átszervezéseket indítottunk el, hogy intézményeink az újesztendőben is biztosíthassák a lakosságnak bevált szolgáltatásaikat anélkül, hogy veszélyeztetnénk településünk gazdasági stabilitását. Az idén elkezdődik az a beruházás - a „Mezőcsát Városközpont Megújítása I. ütem" ÉMOP-3.1.2./D-09-2010-0030 jelű pályázat keretében, mintegy kétszáz millió forint felhasználásával - melynek során a volt Zsinagóga épület és környéke ismét városhoz méltóvá válik.

Bármilyen sokat dolgoztunk, most még több feladat vár ránk. Önkormányzatunkat is új kihívások elé állítja a január 1-vel hatályba lépett „A helyi önkormányzatokról" szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.; melynek preambuluma kimondja, hogy az Országgyűlés az önkormányzati jogok kiteljesítésén és a szükséges feltételek megteremtésén túl a „...helyi közösség öngondoskodásra való képességének erősítése érdekében..." alkotja a törvényt. A célkitűzés elérése érdekünk, melynek megvalósításához minden jó szándékú ember segítségét várjuk. Az önkormányzat hatósági szerepe gyengül, szolgáltató és társadalomszervező szerepe erősödik, ezért heti egy polgármesteri ügyintézői napot ez évtől elsősorban a vállalkozások ügyeivel kapcsolatos egyeztetésekre tartok fenn. Mindenkit arra biztatok folyamatosan, keressük együtt, hogyan tudunk új forrásokat megtalálni, új lehetőségeket teremteni. Hiszem azt, hogy ha összefogunk, eleinktől örökölt leleményünkkel most is megtaláljuk az előrejutás és a boldogulás ösvényeit.

 

Végezetül engedjék meg, hogy ismét Miniszterelnök Úr szavait hívjam segítségül:

„A Jóisten őrizze meg biztonságban a hazánkat, a családunkat és az otthonunkat.

Isten éltessen mindannyiunkat! Boldog új esztendőt kívánok!"

 

 

Dr. Domján László

polgármester


Barátsággal köszöntöm az Olvasót, Mezőcsát Város lakossága és az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében hivatalos oldalainkon.

 

Remélem a virtuális városnézés, hozzásegíti nagy múltú mezővárosunk értékeinek megismeréséhez. Fedezze fel a történelmi egyházaink épített és szellemi örökségét, a szecessziós, az eklektikus és a szocreál épületekben elhelyezkedő intézményeinket, valamint a paraszt polgárosodás és a fazekas kultúra mementóit, a tájházainkat. Ismerje meg városunk termálfürdőjét, továbbá az üdülőövezet mellett elterülő horgásztavainkat és a vadban gazdag kiserdőnket valamint a tájvédelem alatt álló „Csáti” pusztát. Sajnos az Interneten keresztül nem derülhet ki, hogy városunk polgárai milyen kedves és vendégszerető emberek, ezért jó szívvel ajánlom, ha teheti személyesen is látogasson el hozzánk!

 

Az érdeklődők mellett nagyon sok szeretettel köszöntöm városunk polgárait is, akiknek reményeink szerint segítséget nyújt majd ez a megújuló honlap ügyeik intézéséhez a számukra biztosított szolgáltatások hatékonyabb eléréshez, valamint az önkormányzati munka figyelemmel kíséréséhez és véleményük kultúráltabb kinyilvánításához.

 

 A honlap használatához sok örömet kívánva, üdvözlettel:

Dr. Domján László

polgármester
Fórum bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Fórum
Vendégkönyv
Panaszláda
Hasznos hírek