Akadálymentes változat
főoldal e-mail testület Adatkezelési tájékoztató
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 24. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 14. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 26. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 31. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 26. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 22. alakuló ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 24. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 25. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 17. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 27. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 25. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 23. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 26. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 26. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 18. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 30. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 26. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 24. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 27. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 27. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 30. ülésére
Szavazás
A szavazás szünetel
Hírlevél
Hozzájárulok a feliratkozás során megadott személyes adataimnak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célból és ideig történő kezeléséhez.
Pályázat Mezőcsáti Városi Bölcsőde Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére


Mezőcsát Város Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mezőcsáti Városi Bölcsőde

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.03.01.-2027.02.28.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 17.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kisgyermek nevelői feladatok mellett a bölcsőde tevékenységi körébe tartozó vezetői, szakmai feladatok irányítása. A csecsemők és kisgyermekek napközbeni ellátásának koordinálása, ellenőrzése. A szakmai munka folyamatos irányítása, segítése, ellenőrzése, adminisztrációs feladatok elvégzése. Kapcsolattartás a szülőkkel, munkatársakkal és a fenntartóval. Az arra rászoruló gyermekek korai fejlesztésének és oktatásra való felkészítésének koordinálása, gondozási és fejlesztési célok meghatározása az intézményben ellátott rászoruló gyermekek vonatkozásában. Felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért. Gyakorolja az intézményben a foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló15/1998. (IV. 30) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2.B. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,

•         Szakmai gyakorlat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Cselekvőképesség

•         Büntetlen előélet

•         Betöltött 18. életév

•         A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok vele szemben nem állhatnak fenn.

•         4 hónap próbaidő

•         Megbízás esetén szociális ágazati vezetőképzésen való részvétel vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében, gyermekek korai fejlesztésében, fejlesztői felkészítésében szerzett tapasztalat, ilyen tevékenységre irányuló képzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

•         A végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.

•         Szakmai gyakorlat igazolása.

•         Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program.

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

•         Az intézmény szakmai programjának tervezete.

•         A pályázó nyilatkozata, hogy a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A. (1) bek. e.) pontja szerint kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b.) pontja alapján a pályázó kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés meghozatala során.

•         A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához.

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata;

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (1) és (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siposné Horváth Anita nyújt, a 0649/552-046 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsát Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1109-4/2021/Titk. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető .

 

•         Elektronikus úton Siposné Horváth Anita részére a phmcsat@mezocsat.hu E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: Siposné Horváth Anita , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3 450 Mezőcsát, Hősök tere 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9) bekezdés szerinti bizottság véleményezi. A pályázatokról Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást annak bármely szakaszában eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       Csáti Újság
  •       www.mezocsat.hu


Fórum bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Fórum
Vendégkönyv
Panaszláda
Hasznos hírek