Akadálymentes változat
főoldal e-mail testület Adatkezelési tájékoztató
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 23. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. április 25. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. március 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 31. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 13. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 25. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szeptember 27. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 31. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. április 26. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. március 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 24. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 14. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 26. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 31. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 26. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 22. alakuló ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 24. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 25. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 17. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 27. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 25. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 23. ülésére
Szavazás
A szavazás szünetel
Hírlevél
Hozzájárulok a feliratkozás során megadott személyes adataimnak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célból és ideig történő kezeléséhez.
Vezetői pályázat Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői (igazgatói) munkakör


Vezetői pályázat: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői (igazgatói) munkakör

 

1. A pályázatot kiíró adatai


A szervezet neve: Mezőcsát Város Önkormányzata

A szervezet címe: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.

A kapcsolattartó neve: Siposné Horváth Anita

A kapcsolattartó telefonszáma: 0620/3712085

A kapcsolattartó e-mail címe: phmcsat@mezocsat.hu


2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok


A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői (igazgatói) munkakör

A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki felelős a jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési szabályzatában meghatározottak betartásáért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Feladata a könyvtári, a közművelődési és a muzeális tevékenységek összefogása, tovább fejlesztése. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása. A városi rendezvényekhez kapcsolódó rendezvényszervezési folyamatok teljes körű helyszíni koordinálása. Kapcsolattartás a helyi-, illetve környező kulturális és egyéb civil szervezetekkel és bevonásuk a helyi rendezvényekbe.


3. A kinevezés ideje


A munkaviszony időtartama: határozott időre, 2022. szeptember 1.- 2027. augusztus 31. napjáig szól.


A kinevezés időtartama:

Mettől: 2022-09-01

Meddig: 2027-08-31


Munkaidő: Teljes munkaidős

Kötetlen munkaidős?:


4. A munkavégzés helye


A munkavégzés helye: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár, 3450 Mezőcsát, Szent István utca 17-19.


5. Illetmény


Illetmény: Munka törvénykönyve szerint.


6. Feltételek, előnyök


A pályázat feltételei: Elvárt végzettség:

-felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképzettség (közművelődési intézmény) vagy

-szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség (települési könyvtár, 5500 f lélekszámot elérő település esetében)

Elvárt gyakorlat:

-végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett (közművelődési intézmény)

-végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett (települési könyvtár, 5500 fő lélekszámot elérő település esetében)

 

Egyéb elvárások:

-államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése,

-vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a munkaszerződés megkötését követően,

-magyar állampolgárság,

-büntetlen előélet, valamint a Mt. 44/A. §-ban szereplő kizáró ok nem áll fenn,

-cselekvőképesség


Előnyök a pályázat elbírálása során:


7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai


A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: -az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program

-részletes szakmai önéletrajz

-végzettséget igazoló okiratok másolata

-államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén a képzést két éven belül elvégzi

– az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata ( pl. kinevezési okirat vagy megbízási szerződés másolata)

– 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, mellyel a pályázó igazolja, hogy nem állnak fenn vele szemben a Mt. 44/A. §-ban foglalt kizáró okok

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondokság hatálya alatt

-bérigény megjelölése

– a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul.

-nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

– nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésén történt elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását

-nyilatkozat összeférhetetlenségről (Mt. 211. §)


8. A pályázat benyújtása


Határidő: 2022-07-15

Mód: A pályázatokat lezárt borítékban, postai úton, írásban kell benyújtani Mezőcsát Város Önkormányzata, Siposné Horváth Anita polgármester részére (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.). Kérjük, a borítékon tüntessék fel: Mezőcsáti Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat. A pályázatot elektronikus formában, e-mail címen is kérjük mellékelni a phmcsat@mezocsat.hu címre.


9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje


Határideje: 2022-08-31


Módja: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, a – kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló- bizottság hallgatja meg. A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a vezetői jogviszony létesítéséről a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, illetőleg az első, munkaterv szerinti soros ülésen dönt.


10. A pályázat publikálásának időpontja


A pályázat publikálásának időpontja: 2022-06-15


Elérési helye:

Mezőcsát Város Önkormányzatának honlapja (www. mezocsat.hu)

Csáti Újság

 

Fórum bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Fórum
Vendégkönyv
Panaszláda
Hasznos hírek